PEMERDAGANGAN WANITA INDONESIA DAN KESELAMATAN INSAN DI MALAYSIA: SATU TINJAUAN AWAL

TRAFFICKING OF INDONESIAN WOMEN AND HUMAN SECURITY IN MALAYSIA: A PRELIMINARY REVIEW

Authors

  • RIKI RAHMAN Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Johor, Malaysia.
  • MUHAMMAD AMIRUL ABD RAHAMAN Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Johor, Malaysia.
  • MOHD ZAHIRIE MOHD DZAHID Pejabat Strategik Nasional, Majlis Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran, Kementerian dalam Negeri, Putrajaya, Malaysia.
  • HARLIANA HALIM Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Johor, Malaysia.
  • MUHAYMIN HAKIM ABDULLAH Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Johor, Malaysia.
  • SHAHIDAH HAMZAH Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Johor, Malaysia.
  • FADILLAH ISMAIL Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Johor, Malaysia.
  • HENDRI KOESWARA Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

DOI:

https://doi.org/10.55197/qjssh.v5i3.384

Keywords:

pemerdagangan, eksploitasi seksual, wanita Indonesia, keselamatan insan, Malaysia

Abstract

Pemerdagangan wanita untuk tujuan eksploitasi secara seksual dilihat agak membimbangkan. Ia boleh dikategorikan sebagai jenayah yang boleh menjejaskan wanita dari segi fizikal dan mental. Kajian ini bertujuan untuk meneroka isu eksploitasi seksual yang dihadapi oleh wanita Indonesia di Malaysia dan untuk mengenal pasti punca utama pemerdagangan wanita Indonesia yang dipaksa melacur di Malaysia. Melalui kaedah kualitatif, data dikumpulkan menerusi temubual dengan pihak berisiko menjadi mangsa dan pakar keselamatan insan. Data juga dikumpulkan melalui sumber rujukan lain seperti buku, jurnal dan sumber internet yang dipercayai. Hasil kajian menunjukkan bahawa wanita Indonesia sering menjadi mangsa eksploitasi seksual yang melibatkan pemerdagangan manusia. Puncanya adalah disebabkan faktor ekonomi. Keselamatan insan terjejas oleh kelemahan penguatkuasaan undang-undang dan perlindungan yang memadai ke atas mereka. Kajian ini mencadangkan supaya kerajaan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat, memperkasa undang-undang, dan meningkatkan kerjasama antarabangsa bagi melindungi hak dan keselamatan wanita Indonesia di Malaysia.

References

Arnakim, L.Y., Zulhadis, M. (2021): Respon kerajaan Malaysia terhadap jenayah pemerdagangan manusia di Malaysia dari 2010 sampai 2015. – Sejarah: Journal of History Department 30(1): 190-214.

Astro Awani (2022): 1,059 terlibat aktiviti pelacuran di Selangor ditahan. – Astro Awani Web Portal 5p.

Banović, B., Bjelajac, Ž. (2012): Traumatic experiences, psychophysical consequences and needs of human trafficking victims. – Vojnosanitetski Pregled 69(1): 94-97.

Clark, M.A. (2003): Trafficking in persons: An issue of human security. – Journal of Human Development 4(2): 247-263.

Cullen-DuPont, K. (2009): Human trafficking. – Infobase Publishing 350p.

Daud, S., Othman, Z. (2005): Politik dan Keselamatan. – Universiti Kebangsaan Malaysia 237p.

Free Malaysia Today Web Portal (2022): Kes pemerdagangan manusia meningkat, pakar mahu Malaysia lebih bertindak. – Free Malaysia Today Web Portal 6p.

Hamzah, N.A., Othman, N., Musa, W.A. (2019): Pemerdagangan Manusia di Malaysia: Isu dan Usaha Membanteras. – International Journal of Law, Government and Communication 4(15): 130-140.

Hart, J. (2009): Human trafficking. – The Rosen Publishing Group, Inc. 64p.

Izani, N.N.M., Hamdan, N., Kasim, A.C., Manap, J. (2021): PENDERITAAN MANGSA PEMERDAGANGAN ORANG DI MALAYSIA. – e-BANGI 18(6): 195-209.

Jamil, H.M.T.H., Baharudin, A.M.H., Jani, S.H.M. (2012): Pemerdagangan wanita-Pengharmonian perundangan Malaysia menurut perspektif Islam. – Seminar Hasil Penyelidikan Kementerian Pengajian Tinggi (SHPKPT2012) 20p.

Jones, L., Engstrom, D., Hilliard, P., Sungakawan, D. (2011): Human trafficking between Thailand and Japan: lessons in recruitment, transit and control. – International Journal of Social Welfare 20(2): 203-211.

Kedutaan AS di Malaysia (2022): Laporan Pemerdagangan Orang 2022. – Kedutaan AS Web Portal 7p.

Laws of Malaysia (2014): Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling Of Migrants Act 2007. – The Commissioner of Law Revision, Malaysia 59p.

Lim, L.L. (Ed.) (1998): The sex sector: The economic and social bases of prostitution in Southeast Asia. – International Labour Organization 228p.

Marshall, P., Thatun, S. (2015): Miles away: the trouble with prevention in the Greater Mekong Sub-region. – In Trafficking and Prostitution Reconsidered, Routledge 20p.

Mat, B., Othman, Z., Omar, M.K. (2018): Anjakan paradigma dalam kajian keselamatan insan di Asia Tenggara. – Akademika 88(1): 193-207.

Michael, S.D. (2013): Human trafficking in Malaysia: Trends and challenges. – In Proceeding of the Global Conference on Business, Economic and Social Sciences 12p.

Noorazman, S.H.A., Annuar, S.N.S. (2017): Pemerdagangan seks wanita di Malaysia: Satu jenayah globalisasi. – Jurnal Wacana Sarjana 1(1): 1-19.

Shelley, L. (2010): Human trafficking: A global perspective. – Cambridge University Press 356p.

Sinar Harian Web Portal (2022): Usaha banteras pemerdagangan manusia perlu penglibatan rakyat. – Sinar Harian Web Portal 14p.

United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) (2022): Global Report on Trafficking in Persons 2022. – United Nations 186p.

US Department of State (USDS) (2023): 2023 Trafficking in Persons Report: Malaysia. – USDS Web Portal 15p.

US Department of State (USDS) (2022): Trafficking in Persons Report July 2022. – USDS Web Portal 636p.

Downloads

Published

2024-06-27

How to Cite

RAHMAN, R., RAHAMAN, M. A. A., DZAHID, M. Z. M., HALIM, H., ABDULLAH, M. H., HAMZAH, S., ISMAIL, F., & KOESWARA, H. (2024). PEMERDAGANGAN WANITA INDONESIA DAN KESELAMATAN INSAN DI MALAYSIA: SATU TINJAUAN AWAL: TRAFFICKING OF INDONESIAN WOMEN AND HUMAN SECURITY IN MALAYSIA: A PRELIMINARY REVIEW. Quantum Journal of Social Sciences and Humanities, 5(3), 192–203. https://doi.org/10.55197/qjssh.v5i3.384

Issue

Section

Articles