ISLAMIC THOUGHTS OF MUHAMMAD UTHMAN EL-MUHAMMADY IN SOCIAL, CIVIL SOCIETY AND CULTURAL PERSPECTIVES

Authors

  • MOHD AMMYRUL ASHRAF SAIRAN Kolej Sains dan Sastera, Universiti Utara Malaysia, Kedah, Malaysia.
  • SHUKRI AHMAD Kolej Sains dan Sastera, Universiti Utara Malaysia, Kedah, Malaysia.

DOI:

https://doi.org/10.55197/qjssh.v2i4.86

Keywords:

social theory, civil society, culture, El-Muhammady

Abstract

This article will be focuses on social, civil society and cultural base on perspective of Muhammad Uthman El-Muhammady in Islamic thought. Some of his view and contribution will be analysed in this article. This research uses qualitative and descriptively method for analyses the content of his work. The finding of this research found that El-Muhammady was a fighter of Ahl Sunnah Wal-Jemaah among the Islamic scholars. In the social theory, he firmly rejected social ideologies from the West perspective that are clearly contradict to al-Qur’an and sunnah. In the term of asabiyyah, he defended this concept for the sake of the interests and struggle of Islam base on ideology by Ibn Khaldun and Ahl Sunnah Wal-Jemaah. In the cultural aspect, El-Muhammady explained that the “golden age” cultural is the Islamic traditional culture base on Prophet Muhammad era. From the analysis, the research found that El-Muhammady Islamic thought in social, civil society and culture is always in the context of Islamic world view of Ahl Sunnah Wal-Jemaah. Any ideology from western world view is contrary to the teaching of Islam.

References

Abd Majid, M.K., Abd Rahim, R.A. (2009): Perubahan sosial dan impaknya terhadap pembentukan modal insan menurut Ibn Khaldun. – Jurnal Hadhari, An International Journal 1(1): 45-76.

Atan, M.A. (2005): Pengurusan Masjid: Pengalaman Republik Singapore. – Dlm. Ketas Kerja Konvensyen Masjid 2005, Anjuran Ugama Islam Singapore (MUIS), Singapura. Terdapat dalam talian:

https://www.muis.gov.sg/home

Ba-Yunus, I., Ahmad, F. (1998): Sosiologi Islam & Masyarakat Kontemporar. – Dlm. terj. Daripada Islamic Sosiology: An Introduction, Penerbit Mizan: Jakarta 17p.

Ba-Yunus, I. (1989): Sosiologi dan Realiti Sosial Umat Islam. – Dlm. al-Faruqi, IR & Naseef, A.O, Sains Sosial dan Sains Tulen, Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur 7p.

El-Muhammady, M.U. (1988a): Peranan Intelektual (Ulama) Islam di Malaysia dalam Pembentukan Kebudayaan. – Dlm. Diselenggarakan oleh Ismail Hussein, Sastera dan Agama, Dewan Bahasa dan Pustaka 14p.

El-Muhammady, M.U. (2012a): Gerakan Kebangsaan Malaysia Yang Tidak Bercanggah dengan Konsep Asabiyyah. – Laman Web Rasmi Muafakat, Kuala Lumpur. Terdapat dalam talian:

https://muafakatmalaysia.wordpress.com/2012/01/04/gerakan-kebangsaan-malaysia-yang-tidak-bercanggah-dengan-konsep-asabiyyah/

El-Muhammady, M.U. (2012b): Kesatuan dan Perpaduan Umat Islam dari perspektif Sejarah di Alam Melayu. – Laman Web Rasmi Blog Traditional Islam. Terdapat dalam talian:

https://blogtraditionalislam.wordpress.com/2012/02/19/kesatuan-dan-perpaduan-umat-islam-dari-perspektif-sejarah-di-alam-melayu/

El-Muhammady, M.U. (2005): Kesesuaian Undang-Undang Islam dengan Masyarakat Majmuk: Kes Malaysia. – Malaysia Sebuah Negara Islam. Kuala Lumpur: IKIM 2p

El-Muhammady, M.U. (2002): Keperihatinan orang ramai dalam efektif governan mengikut perspektif Islam. – Seminar Efektif Governan Menurut Perspektf Islam Peringkat Kebangsaan 3p.

El-Muhammady, M.U. (1988a): Sastera dan Agama: Satu Ulasan. – Dlm. Diselenggarakan oleh Ismail Hussein, Sastera dan Agama, Dewan Bahasa dan Pustaka 28p.

El-Muhammady, M.U. (1988c): Islam: Peribadi, tarbiah dan institusi. – Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu 216p.

El-Muhammady, M.U. (1970): Islam sebagai ‘Din’. – Pustaka Aman Press. Terdapat dalam talian:

http://www.pap.com.my/introduction

Ilham, M. (2016): Konsep ‘ashabiyah dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun. – Jurnal Politik Profetik 4(1): 1-13.

Karim, A.K.A., Suhaini, N. (2020): Kepentingan teori dan ilmu sosiologi dalam konteks pendidikan menurut perspektif Ibnu Khaldun. – Jurnal Tuah 1(1): 41-53.

Kasdi, A. (2014): Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Perspektif Sosiologi dan Filsafat Sejarah. – Fikrah 2(2):291-307.

Kelantan, S.O. (1988): Sumbangan Para Intelektual (Ulama) Islam di Malaysia terhadap Pembentukan Kebudayaan. – Dlm. Diselenggarakan oleh Ismail Hussein, Sastera dan Agama, Dewan Bahasa dan Pustaka 11p.

Lebar, O. (2007): Penyelidikan kualitatif: pengenalan kepada teori dan metod. – Tanjung Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris 248p.

Siah, F.P. (2018): Ismail Mina, many will gladly leave for Sarawak. – Malaysiakini Official Portal. Available on:

https://www.malaysiakini.com/columns/408674

Turner, B.S. (1974): Weber dan Islam: a critical study. – Dlm. Terj. Ilyas Ba-Yunus. London: Routledge and Kegan Paul 212p.

Downloads

Published

2021-07-13

How to Cite

SAIRAN, M. A. A., & AHMAD, S. (2021). ISLAMIC THOUGHTS OF MUHAMMAD UTHMAN EL-MUHAMMADY IN SOCIAL, CIVIL SOCIETY AND CULTURAL PERSPECTIVES. Quantum Journal of Social Sciences and Humanities, 2(4), 41–52. https://doi.org/10.55197/qjssh.v2i4.86

Issue

Section

Articles